LEI
 • Venituri
 • Rezultat din exploatare
 • EBITDA
 • Profitul exercitiului financiar
 • Numar de actiuni (medie ponderata)
 • Profit pe actiune
 • Dividende platite
 • Numerar din activitatea de exploatare
 • Investitii
 • Active imobilizate
 • Capital de lucru
 • Capitaluri proprii
2017
 • 422.270.070
 • 24.227.453
 • 42.112.245
 • 18.569.336
 • 699.701.558
 • 0,030
 • 9.764.560
 • 11.837.924
 • 112.648.137
 • 248.913.444
 • 56.797.386
 • 224.743.737
2018
 • 804.512.197
 • 34.722.232
 • 64.875.155
 • 22.074.952
 • 868.046.555
 • 0,025
 • 11.171.042
 • 7.886.493
 • 36.196.926
 • 294.296.137
 • 294.296.137
 • 238.115.865
2019
 • 972.582.408
 • 54.946.573
 • 89.191.779
 • 38.643.692
 • 1.114.838.813
 • 0,034
 • 837.166
 • 75.499.640
 • 86.981.761
 • 341.642.950
 • 341.642.950
 • 276.148.399
Cifre cheie, consolidat, Grup TeraPlast  
milioane LEI201720182019
Venituri 422.270.070 804.512.197 972.582.408
Rezultat din exploatare 24.227.453 34.722.232 54.946.573
EBITDA 42.112.245 64.875.155 89.191.779
Profitul exercitiului financiar 18.569.336 22.074.952 38.643.692
    
Numar de actiuni 699.701.558 868.046.555 1.114.838.813
Profit pe actiune 0,030 0,025 0,034
Dividende platite 9.764.560 11.171.042 837.166
    
Numerar din activitatea de exploatare 11.837.924 7.886.493 75.499.640
Investitii 112.648.137 36.196.926 86.981.761
    
Active imobilizate 248.913.444 294.296.137 341.642.950
Capital de lucru 56.797.386 294.296.137 341.642.950
Capitaluri proprii 224.743.737 238.115.865 276.148.399
array ( 0 => 'eeb-js-frontend', 1 => 'wpml-ls-teraplast-code-dropdown-0', 2 => 'font-awesome-4-shim', 3 => 'wpml-xdomain-data', 4 => 'jquery', 5 => 'wp-embed', 6 => 'smartmenus', 7 => 'elementor-pro-frontend', 8 => 'elementor-frontend', 9 => 'tera-script', )